Zrealizowane inwestycje
 • Montaż i uruchomienie drugiego systemu analizatorów spalin.
 • Montaż i uruchomienie układu rezerwowego kompresora.
 • Modyfikacje i uruchomienie układów palnikowych.
 • Modernizacja filtra workowego.
 • Uruchomienie bramki detekcji promieniowania na wjeździe na teren zakładu.
 • Zakup nowego wyposażenia do laboratorium.
 • Oddanie nowego laboratorium analiz chemicznych odpadów.
 • Zakup kruszarki do beczek stalowych i pojemników zawierających odpady stałe i pastowate.
 • Zakup do laboratorium chromatografu jonowego.
 • Rozbudowa zakładu o park zbiorników technologiczno-operacyjnych.
 • Budowa hali do wstępnej przeróbki odpadów w beczkach i nietypowych pojemnikach.

Korzyści:

 • Wyższe bezpieczeństwo pod kątem ochrony środowiska i utrzymania wysokowydajnego procesu ciągłej produkcji.
 • Zwiększenie zakresu analiz laboratoryjnych, wyższe bezpieczeństwo pod kątem rozładunku i magazynowania odpadów.
 • Zwiększenie wydajności instalacji.