Wartości grupy

Ukierunkowanie na klienta

Stały kontakt z naszymi klientami, prowadzony w sposób uważny i profesjonalny, pozwala nam na dostosowanie się do ich potrzeb lub nawet na uprzedzanie tych potrzeb, tworząc długoterminowe więzi partnerskie między nami.

 

Odpowiedzialność

Jesteśmy świadomi znaczenia naszych codziennych działań w zakresie ochrony środowiska, warunków naturalnych i poprawy jakości życia ludności. Nigdy nie zapominamy o społecznym wymiarze naszej pracy i wykonujemy ją z myślą o poprawie warunków życia obecnych jak i przyszłych pokoleń.

 

Efektywność

Koncern VE działa i inwestuje na wszystkich poziomach w bardzo wielu krajach na świecie, zachowując dużą ostrożność w dziedzinie finansów, stale mając na uwadze kreowanie wartości, tak, by zapewnić przyszłość i długoterminowy rozwój firmy.

 

Innowacyjność

Zdajemy sobie sprawę, że musimy pracować z odwagą i z wyobraźnią, starając się opracowywać przyszłościowe rodzaje usług w dziedzinie ochrony środowiska.