Veolia na świecie

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Obecna na 5 kontynentach, tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodnej i odpadowej. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.

Grupa Veolia tworzy, rozwija i wdraża innowacyjne rozwiązania, mające na celu zwiększenie dostępności do zasobów naturalnych, ich ochronę oraz odnowę zwiększając tym samym ich skuteczność środowiskową, ekonomiczną i społeczną. W ten sposób Veolia przyczynia się do odnawiania zasobów świata.

Veolia w liczbach

  • Veolia zatrudnia ponad 178 780 pracowników na całym świecie., w Polsce ponad 4300 osób,
  • W 2019 roku Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 67 milionów objęła usługą uzdatniania wody,
  • Wyprodukowała 41 milionów MWh energii,
  • Odzyskała 50 milionów ton odpadów na drodze odzysku materiałowego i energetycznego,
  • Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach i w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi,
  • W 2019 roku Veolia Environnement (notowana na paryskiej giełdzie: Paris Euronext:VIE) odnotowała obroty w wysokości 27 miliardów euro.