Dla szpitali oraz placówek medycznych

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. unieszkodliwia odpady medyczne i weterynaryjne. Zakład posiada nowoczesny system automatycznego podajnika odpadów medycznych i weterynaryjnych do pieca. W specjalnie zamkniętych kontenerach bezpośrednio po rozładowaniu z samochodów odpad jest podawany do pieca, gdzie jest spalany w temperaturze 1100 stopni Celsjusza. Spaliny kierowane są do wieloetapowego kompleksowego systemu oczyszczania spalin.
Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego podlegają unieszkodliwieniu w procesach termicznych D10. Powinny być gromadzone w pojemnikach jednorazowego użytku, które ulegają zniszczeniu podczas spalania. Przyjmujemy odpady skażone biologicznie, przeterminowane leki, odpady z laboratoriów chemicznych. Zapewniamy kompleksową usługę związaną z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi z grupy 18.
SARPI Dąbrowa Górnicza to wiarygodny i rzetelny partner dla:
• Szpitali,
• Sanatoriów
• Ośrodków rehabilitacyjnych
• Ośrodków zdrowia
• Zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych
• Hospicjów
• Poradni i punktów leczniczych, gabinetów lekarskich
• Aptek
• Instytucji badawczych
• Przychodni weterynaryjnych

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.