Dla szpitali oraz placówek medycznych

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. unieszkodliwia odpady medyczne i weterynaryjne. Zakład posiada nowoczesny system automatycznego podajnika odpadów medycznych i weterynaryjnych do pieca. W specjalnie zamkniętych kontenerach bezpośrednio po rozładowaniu z samochodów odpad jest podawany do pieca, gdzie jest spalany w temperaturze 1100 stopni Celsjusza. Spaliny kierowane są do wieloetapowego kompleksowego systemu oczyszczania spalin.

 

Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego podlegają unieszkodliwieniu w procesach termicznych D10. Powinny być gromadzone w pojemnikach jednorazowego użytku, które ulegają zniszczeniu podczas spalania. Przyjmujemy odpady skażone biologicznie, przeterminowane leki, odpady z laboratoriów chemicznych. Zapewniamy kompleksową usługę związaną z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi z grupy 18.

SARPI Dąbrowa Górnicza to wiarygodny i rzetelny partner dla:

  • Szpitali,
  • Sanatoriów
  • Ośrodków rehabilitacyjnych
  • Ośrodków zdrowia
  • Zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych
  • Hospicjów
  • Poradni i punktów leczniczych, gabinetów lekarskich
  • Aptek
  • Instytucji badawczych
  • Przychodni weterynaryjnych

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym »