Proces technologiczny

Proces termicznego przekształcania odpadów w zakładzie SARPI DG poddany jest rygorystycznym wymogom, które przede wszystkim, mają na celu ochronę środowiska. Nasz zakład to jedna z najnowocześniejszych spalarni w kraju.

Proces technologiczny:

 • Magazynowanie odpadów
  Przestrzegamy procedur i środków ostrożności obowiązujących na wszystkich etapach, począwszy od wyładunku odpadów
 • Laboratorium
  Posiadamy nowoczesne laboratorium, które zostało przeniesione do nowego budynku …

 • Spalanie
  Kontrolujemy wszystkie parametry termiczne i chemiczne procesu spalania, a w szczególności skład gazów spalinowych

 • Oczyszczanie spalin
  Stale monitorujemy poziom oczyszczenia spalin

Technika:

 • Nasza instalacja wykorzystuje najlepsze, dostępne rozwiązania, które umożliwiają ochronę środowiska i gwarantują pełną kontrolę procesów.

Inwestycje:

 • Obecnie realizujemy kolejne inwestycje, które zagwarantują jeszcze wyższe bezpieczeństwo pod kątem ochrony środowiska, a ponad to pozwolą na utrzymanie wysokowydajnego procesu ciągłej produkcji