Dokumenty i pozwolenia

Firma SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. posiada indywidualny numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami:

000002982

Indywidualny numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Firma SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. działa w oparciu o następujące pozwolenia w zakresie unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

Decyzja IPPC 2013 decyzja nr 766 OS z dn. 29 03 2013  r.

Decyzja Nr 2584 OS-2013 z dn. 09.12.2013 r. 

Firma SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. posiada następujące zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych  niż niebezpieczne:

Decyzja 2526-08-2020 Zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych