Dokumenty i pozwolenia

Firma SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. posiada indywidualny numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami:

BDO 000002982

Firma SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. działa w oparciu o następujące pozwolenia w zakresie unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

Firma SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. posiada następujące zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

Decyzja 2526-08-2020 Zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych »