SARPI Dąbrowa Górnicza

Jako zakład działamy w Polsce od 1994 r. Obecnie zatrudniamy  ponad 60 pracowników, w tym wielu doskonale wyszkolonych inżynierów oraz specjalistów w dziedzinie chemii i ochrony środowiska.

Jako zakład działamy w Polsce od 1994 r. Obecnie zatrudniamy  ponad 60 pracowników, w tym wielu doskonale wyszkolonych inżynierów oraz specjalistów w dziedzinie chemii i ochrony środowiska.

W roku 2003 uruchomiliśmy i eksploatujemy najnowocześniejszą w Polsce instalację termicznego przekształcania, w której możemy unieszkodliwiać ponad 800 kategorii odpadów, w tym 377 niebezpiecznych.

W 2005 r. staliśmy się częścią francuskiego koncernu Veolia Environnement, dzięki czemu jeszcze skuteczniej realizujemy naszą misję w zakresie ochrony środowiska, warunków i zasobów naturalnych oraz zdrowia ludności.

Prowadzimy działalność w oparciu o Pozwolenie Zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego.  Natomiast na mocy decyzji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza możemy odbierać i przekazywać do właściwych miejsc utylizacji i unieszkodliwiania wszystkie odpady, z wyjątkiem radioaktywnych, które z przyczyn technicznych nie nadają się do termicznego przekształcenia. 

Szczególnym osiągnięciem naszej firmy i potwierdzeniem prowadzonych przez nas działań na rzecz odzysku, zgodnych z polityką Koncernu, jest wykorzystanie ciepła powstałego ze spalania odpadów do produkcji energii.
W tym zakresie dysponujemy odpowiednim zezwoleniem R1 na odzysk energii.