Dział Sprzedaży i Marketingu

Dyrektor Sprzedaży i MarketinguKarina Szafranek – Braś 
Mobile: +48 693 466 568 
E-mail: kbras@sarpi.pl
Przedstawiciel  
ds. gospodarki odpadami

Zapytania ofertowe  dotyczące odpadów
w ilości do 30 ton rocznie
Urszula Kucharska
Mobile: +48  695 927 897   
E-mail: ukucharska@sarpi.pl
Przedstawiciel    
ds. gospodarki odpadami
Odpady medyczne,
Punkty Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK,
Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – GPZON
Kamila Najberek  
Mobile: +48  667 673 150  
E-mail: knajberek@sarpi.pl
Przedstawiciel 
ds. gospodarki odpadami
Pośrednicy, zbierający, transportujący odpady
Piotr Dołżański    
Mobile: +48 667 673 155
E-mail: pdolzanski@sarpi.pl
Przedstawiciel 
ds. gospodarki odpadami
Wytwórcy, producenci odpadów
Mariusz Włodarski
Mobile: +48 607 198 515  
E-mail: mwlodarski@sarpi.pl 

Odpady medyczne przyjmujemy w godzinach od  7.00  do 19.00.
Pozostałe odpady przyjmujemy  w  godzinach od 7.00  do 16.30  we wszystkie dni robocze.