Dział Sprzedaży i Marketingu

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Karina Szafranek – Braś
Mobile: +48 693 466 568
E-mail: kbras@sarpi.pl

Przedstawiciel ds. gospodarki odpadami

Zapytania ofertowe dotyczące odpadów w ilości do 30 ton rocznie

Beata Kowalik
Mobile: +48 723 038 007
E-mail: bkowalik@sarpi.pl

Przedstawiciel ds. gospodarki odpadami

Zapytania ofertowe dotyczące odpadów w ilości do 30 ton rocznie

Urszula Kucharska
Mobile: +48 695 927 897
E-mail: ukucharska@sarpi.pl

Przedstawiciel ds. gospodarki odpadami

Odpady medyczne,
Punkty Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK,
Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – GPZON

Kamila Najberek
Mobile: +48 667 673 150
E-mail: knajberek@sarpi.pl

Przedstawiciel ds. gospodarki odpadami

Pośrednicy, zbierający, transportujący odpady

Piotr Dołżański
Mobile: +48 667 673 155
E-mail: pdolzanski@sarpi.pl

Wytwórcy, producenci odpadów

Wytwórcy, producenci odpadów

Mariusz Włodarski
Mobile: +48 607 198 515
E-mail: mwlodarski@sarpi.pl

Odpady medyczne przyjmujemy w godzinach od 7.00 do 19.00.
Pozostałe odpady przyjmujemy w godzinach od 7.00 do 16.30 we wszystkie dni robocze.