Zapytania ofertowe

Prosimy o kontakt z nami wypełniając załączony formularz.
Mogą Państwo również wysłać faks, list lub skontaktować się z nami telefonicznie.

SARPI Dąbrowa Górnicza
ul. Koksownicza 16
42-523 Dąbrowa Górnicza
Polska

tel.: +48 32 639 5024, +48 32 639 5000,
fax: +48 32 639 5020
e-mail: odpady@sarpi.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe np. świadczące usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe, audytorzy, ochrona obiektu,
  3. Państwa dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.
  4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:
   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
   3. usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
   4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. przenoszenia danych,
   6. sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
   7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytania ofertowe.
Zapytanie ofertowe