Dla samorządów

W związku ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującą od lipca 2013 r., która nakłada na samorządy gminne wiele nowych obowiązków, w tym również w zakresie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych, proponujemy samorządom współpracę w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych, a przyjmowanymi do Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).

Przygotowaliśmy dla GPZON–ów specjalny, nowatorski program promujący zasady selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych dzieląc je na poszczególne grupy takie jak:

 • resztki niezużytych farb, lakierów, wosków, klei, uszczelniaczy oraz opakowania po tych produktach,
 • opakowania po zużytych olejach samochodowych i smarach,
 • puste opakowania po różnego rodzaju aerozolach,
 • przeterminowane środki ochrony roślin i i opakowania po nich,
 • opakowania po zużytych rozpuszczalnikach, rozcieńczalnikach, kwasach i alkaliach,
 • przeterminowane leki, termometry rtęciowe,
 • odpady medyczne (bandaże, opatrunki, igły, strzykawki, fiolki),
 • puste opakowania po różnych produktach chemicznych,
 • zużyte i przeterminowane chemikalia,
 • baterie, akumulatory,
 • świetlówki.

Program zawiera wiele istotnych wskazówek w zakresie właściwego, funkcjonalnego zorganizowania gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, prowadzenia akcji uświadamiających dla społeczności lokalnej oraz właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, biorąc pod uwagę ich końcowe unieszkodliwienie zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Pozwoli on gminom na wzrost efektywności systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

 

Nasza oferta oprócz prezentacji oraz wdrożenia programu zawiera również kwestie organizacji transportu i unieszkodliwienia.

 

Należy pamiętać!

Każde opakowanie zawierające poniższe piktogramy powinno być traktowane jako odpad po substancjach niebezpiecznych.