Zintegrowany System Zarządzania

Wobec konieczności ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia i w trosce o stałe podnoszenie jakości oferowanych usług, SARPI Dąbrowa Górnicza kontynuuje swoją działalność integralnie z Systemem Zarządzania Środowiskowego zgodnym z normą PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-ISO 45001:2018-06.