Zintegrowany System Zarządzania

Wobec konieczności ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia i w trosce o stałe podnoszenie jakości oferowanych usług, SARPI Dąbrowa Górnicza kontynuuje swoją działalność integralnie z Systemem Zarządzania Środowiskowego zgodnym z normą PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-ISO 45001:2018-06.


SARPI Dąbrowa Górnicza sp. z o.o. poprzez wdrożony według normy PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 oraz PN-EN ISO50001:2018 Zintegrowany System Zarządzania dąży do zapewnienia najwyższej jakości swoich usług w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów, zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia swoich pracowników oraz minimalizowanie wpływu na środowisko i związanych z tym zagrożeń.


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania z dnia 02.11.2021r.

Dokumenty do pobrania: