SARP Industries

SARP Industries – właściciel zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., to światowy lider w zakresie unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, z ponad 40. letnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Dzięki firmie SARP Industries mamy dostęp do nowoczesnych technologii przemysłowych i możliwość korzystania z wiedzy i dorobku jej ośrodków naukowych i uniwersyteckich, prowadzących stałe badania nad innowacyjnymi metodami przeróbki odpadów i recyklingu.

SARP Industries w liczbach:

  • ponad 60 firm w 11 krajach,
  • ponad 2200 pracowników zatrudnionych na całym świecie,
  • 3mln ton odpadów niebezpiecznych przetworzonych w 2012 roku,
  • 30,3% przyjętych odpadów zostało poddanych odzyskowi.