Bomba ekologiczna: -1 w Psarach

29 październik 2023

Nielegalnie zgromadzone odpady niebezpieczne w postaci tzw. bomby ekologicznej zostały usunięte przez nas z miejscowości Preczów w gminie Psary. Zdeponowane odpady to 14397 kg substancji płynnych – głównie zanieczyszczone rozpuszczalniki, kwasy i zasady oraz woda amoniakalna, umieszczone w kanistrach. Działania podjęte pod czujnym okiem Łukasza Głażewskiego – kierownika laboratorium Sarpi DG, zostały zakończone z końcem października