Niebezpieczne odpady w naszych rękach

maj 2023

Bezpieczne i sprawne działania NASZEGO zespołu pozwoliły na kolejne unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Realizacja zlecenia prowadzonego w trybie z wolnej ręki obejmowała transport, usunięcie i utylizację odpadów znajdujących się na naczepie samochodu ciężarowego we Wrocławiu. Łączna ilość zdeponowanych odpadów to 34,960 t.