Spalanie

Spalanie odbywa się w piecu obrotowym, osiągającym temperaturę do 1250°C
i w komorze dopalania, wyposażonej
w dodatkowe palniki.

Ten proces jest ściśle kontrolowany pod względem uzyskiwanych parametrów termicznych i chemicznych, a w szczególności kontrolowany jest skład gazów spalinowych tuż po spaleniu i po instalacji oczyszczania. 
Spaliny schładzane są w kotle odzysknicowym do temperatury poniżej 300°C. Kocioł z kolei połączony jest z systemem urządzeń dopasowujących parametry pary do potrzeb technologicznych oraz z turbogeneratorem produkującym energię elektryczną.

Powstały w czasie spalania żużel oraz z pierwszej sekcji kotła (zeszklona faza stała) odbierany jest za pomocą systemu transporterów zgrzebłowych.