Park zbiorników

Pod koniec czerwca 2008 roku w SARPI Dąbrowa Górnicza oddano do eksploatacji park 7 nowych zbiorników technologiczno-operacyjnych na odpady ciekłe wraz ze stacją rozładowczą autocystern i pompownią technologiczną oraz wiatę magazynową odpadów.

Zbiorniki o pojemności 100 m3 każdy są  przeznaczone do gromadzenia odpadów ciekłych.
Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych spółki oraz częściowo ze środków WFOŚ
i GW w Katowicach.