Magazynowanie odpadów

Proces termicznego przekształcania odpadów na zakładzie SARPI DG poddany jest rygorystycznym wymogom.

Ściśle określone procedury i środki ostrożności obowiązują już od chwili wjazdu środka transportowego i wyładunku odpadów, poprzez okres magazynowania i gromadzenia odpadów, aż do chwili podania ich do pieca.
We wszystkich miejscach magazynowania odpadów, odpowiednie instalacje odciągowe odprowadzają opary i odory do strefy wysokich temperatur. Natomiast gleba w tej strefie jest szczególnie chroniona przed przenikaniem do niej zanieczyszczeń.

Odpady ciekłe oczekują na spalenie w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach –
w hermetycznych zbiornikach, zabezpieczonych poduszką azotową.