Kolejna bomba ekologiczna w naszych rękach

20 czerwca 2022 został przekazany SARPI Veolia – Dąbrowa Górnicza teren kolejnej bomby ekologicznej. Tym razem SARPI Veolia – Dąbrowa Górnicza podjęła się wyzwania zagospodarowania odpadów niebezpiecznych zeskładowanych nielegalnie w Mysłowicach przy ulicy Brzezińskiej.

Zgodnie z szacunkami określonymi w postępowaniu przetargowym numer ZP.271.1.1.2022.A z dnia 10.03.2022r. – z początkowych ponad 8 tysięcy ton – pozostało około 440t odpadów niebezpiecznych, które  zobowiązała się unieszkodliwić do 15 lipca.