Proces technologiczny

Proces termicznego przekształcania odpadów w zakładzie SARPI DG poddany jest rygorystycznym wymogom, które przede wszystkim, mają na celu ochronę środowiska.
Nasz zakład to jedna z najnowocześniejszych spalarni w kraju.

Proces technologiczny:
 • Magazynowanie odpadów  
  Przestrzegamy procedur i środków ostrożności obowiązujących na wszystkich etapach, począwszy od wyładunku odpadów
 • Laboratorium  
  Posiadamy nowoczesne laboratorium, które zostało przeniesione do  nowego budynku …     
 • Spalanie 
  Kontrolujemy wszystkie parametry termiczne i chemiczne procesu spalania, a w szczególności skład gazów spalinowych
 • Oczyszczanie spalin
  Stale monitorujemy poziom oczyszczenia spalin
Technika
 • Nasza instalacja wykorzystuje najlepsze, dostępne rozwiązania, które umożliwiają ochronę środowiska i gwarantują pełną kontrolę procesów.
Inwestycje 
 • Obecnie realizujemy kolejne inwestycje, które zagwarantują jeszcze wyższe bezpieczeństwo pod kątem ochrony środowiska, a ponad to  pozwolą na utrzymanie wysokowydajnego procesu ciągłej produkcji