Nowe wiaty

Nowe wiaty do przyjmowania, czasowego magazynowania oraz odpowiedniego przygotowania odpadów do spalenia.

W okresie od 2012  do 2015 roku  strefy przyjmowania, czasowego magazynowania oraz przygotowywania odpadów do spalenia w SARPI powiększyły się o nowe obiekty
o powierzchni łącznej 1068 m2.

Są to nowa wiata przylegająca do dotychczasowej wiaty beczek oraz wiata magazynowania odpadów, służące do prowadzenia procesu rozładunku odpadów bezpośrednio pod zadaszeniem, tzw. recepcja. Pod tymi wiatami pobierane są próbki do analiz/testów laboratoryjnych, a także dokonuje się segregacji i stosownego oznaczania odpadów w pojemnikach, wstępnego

przygotowania odpadów do unieszkodliwiania oraz tymczasowego ich przechowywania czy magazynowania. Dotyczy to przyjmowanych do SARPI odpadów stałych, pastowatych, ciekłych
w pojemnikach, beczkach i różnych innych opakowaniach.

Tereny pod w/w wiatami są odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnym przedostaniem się wycieków do gleby, posiadają wyizolowaną betonową nawierzchnię. Wszelkie opary ze stanowisk rozładunku kierowane są do sieci oparowej, a następnie do spalenia w piecu obrotowym, również ewentualne odcieki kierowane są do spalenia w piecu obrotowym.

Powyższe inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z wymogami BAT oraz w trosce o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa środowiskowego oraz zdrowia ludzi wykonujących powyższe operacje.