Z dniem 20.10.2020 SARPI Dąbrowa Górnicza jako lider konsorcjum rozpoczęło realizację przedsięwzięcia mającego na celu wywóz i unieszkodliwienie szcowanych na 1600-1900 ton odpadów niebezpiecznych pochodzących z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach, Gm. Niemodlin. Planowany termin zakończenia realizacji to III kwartał 2022r.

SARPI Dąbrowa Górnicza podejmuje kolejny krok mający na celu neutralizację zagrożeń pochodzących nielegalnych składowisk odpadów i tzw. bomb ekologicznych.